+372 53 242 790
Menüü

Ettevõtteid puudutavad muutused

2014.a. toimunud ning lähiajal jõustuvad või planeeritavad muutused, mis vajavad ettevõtete tähelepanu.

  1. 1000 euroste tehingute deklareerimine alates 01.11.2014. 1. novembrist 2014 peavad ettevõtjad hakkama deklareerima tehinguid, mille kogusumma ületab ühes kalendrikuus käibemaksuta 1000 eurot tehingupartneri kohta.
  2. Käibedeklaratsiooni lisal tuleb deklareerida arvete kohta järgmist informatsiooni: tehingupartneri registri- või isikukood, tehingupartneri nimi, arve number, arve kuupäev, arve summa ilma käibemaksuta, maksumäär, arvel märgitud kauba ja teenuse maksustatav väärtus, maksustamisperioodil vormi KMD lahtrites 1 ja 2 kajastatud maksustatav käive, erisuse kood.
  3. 1994-1999 aastate jaotamata kasumite väljamaksmisel maksusoodustuse kasutamine. 2014.a. jooksul on võimalik veel välja maksta maksusoodustusega 1994-1999 aastatel tekkinud kasumeid. Ettevõtetel, kel on kasumeid välja maksmata sellest perioodist ning soov ja võimalused seda 2014 aastal teha võtke ühendust kindlasti oma raamatupidajaga.
  4. Muutunud on laenuintressi alammäär, millest madalamat intressimäära maksustatakse erisoodustusega. 7. märtsist langetati erisoodustuse arvutamisel aluseks oleva intressi miinimummäär seniselt 2%-lt 0,5%-le.
  5. Töötajate registreerimine enne tööle asumist. Kõik tööd pakkuvad juriidilised ja füüsilised isikud peavad alates 1. juulist 2014 oma töötajad Maksu- ja Tolliametis registreerima. Andmed tööd tegeva inimese kohta esitab tööandja Maksu- ja Tolliameti loodavasse registrisse enne inimese faktilist tööle asumist. Haigekassasse enam töötaja kohta andmeid esitama ei pea.
  6. Sõiduautode sisendkäibemaksu mahaarvamine. Hetkel veel Riigikogus vastuvõtmata, kuid endiselt on plaan vastav käibemaksuseaduse muudatus jõustada 01.07.2014. Ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuste saamisel arvatakse arvestatud käibemaksust maha 50% sisendkäibemaksust.