+372 53 242 790
Menüü

5 põhjust, miks tellida raamatupidamisteenust

Raamatupidamise seaduse järgi on raamatupidamiskohuslaseks iga Eestis registreeritud era- või avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal. Seega, kui omad Eestis registreeritud ettevõtet, pead ilmtingimata korraldama oma raamatupidamist. Miks aga raamatupidamisteenus tellida, mitte sellega ise tegeleda? Selleks on viis head põhjust:

1. Raamatupidamine nõuab palju spetsiifilisi teadmisi

Kindlasti teab iga ettevõtja kõige paremini, mis tema firmas toimub, kuhu raha kulub ja kust seda juurde tuleb. Olla hea ettevõtja ei pea tähendama aga seda, et oled kursis iga seaduse, reegli või põhitõega, mida peab korrektse raamatupidamise korraldamiseks teadma. Seega on mõistlik kasutada kvaliteetset raamatupidamisteenust, mida pakuvad oma ala asjatundjad ja kes oskavad iga pisiasjaga arvestada.

2. Raamatupidamine on ajamahukas

Lisaks teadmistele nõuab korralik raamatupidamine tohutult ajaressurssi. Raamatupidamine ei tähenda kõigest iga-aastase majandusaasta aruande esitamist, vaid sellega peab üks ettevõte tegelema regulaarselt, säilitamaks ülevaate finantsseisundist, majandustulemustest ja rahavoogudest. Tihti võib sellise lisaülesande enda õlule võtmine tähendada arutuid ületunde, mistõttu ongi mõistlik tellida raamatupidamisteenus inimestelt, kes saavad kogu oma aja just sinu ettevõtte olukorrale pühendada.

3. Raamatupidamisteenust pakkuvad ettevõtted on oma ala spetsialistid

Raamatupidamisteenust pakuvad ettevõtted, mis on spetsialiseerunud just antud alale. Neil on olemas kogemus, teadmised ja võimed, et sinu finantsseisu korrektselt korraldada. Samuti koolitavad sellised ettevõtted pidevalt oma töötajaid, et nad oleksid kursis asjakohaste seadusemuudatustega ja suudaksid oma tööd usaldusväärselt teha. Seega tasub oma raamatupidamine kindlasti usaldada spetsialiseerunud teenusepakkujale, et saavutada kindel kvaliteet.

4. Raamatupidamisteenuse pakkujad on head nõuandjad

Üks inimene ei saa ega peagi kõike teadma. On palju neid, kelle jaoks tundub kõik finantsküsimustega seonduv lootusetult keeruline. Raamatupidamisteenuse pakkuja, olles kursis sinu rahaasjadega, oskab sulle anda asjakohast nõu vastavalt vajadusele. Näiteks seda, kas saaksid või peaksid midagi teisiti tegema. Samuti oskavad nad tähelepanu pöörata igale raamatupidamisega seotud pisiasjale, mida sa iseseisvalt võib-olla ei märkakski.

5. Su rahaasjad on alati korras

Raamatupidamine on täpne töö. Kõik dokumendid ja aruanded peavad olema esitatud õigel ajal ning peegeldama ettevõtte seisukorda korrektselt ja objektiivselt. Seega selle asemel, et ise tähtaegade ja võimalike vigade pärast muretseda, anna see vastutus üle raamatupidamisteenuse pakkujale. Lisaks võid olla kindel, et finantsdokumendid on alati organiseeritud ja kajastavad ettevõtte tegelikku olukorda.

Muidugi peab igal ettevõtjal olema ülevaade firma rahaasjadest ja tehtud tehingutest, kuid keegi ei eelda, et nad peavad ise oma raamatupidamise eest vastutama. Tihti oma teadmatusest või siis halva teenusepakkuja kasutamisest tekitatakse vale maksuotsuse tagajärel suurem kulu, kui pisut kallima teenuse sisseostmisel saadud õige maksuotsus.

Seetõttu on alati mõistlik usaldada tegevus, milles ise professionaal ei olda, inimese või ettevõtte kätte, kes on asjas pädev. Lisaks saab samal ajal, kui elukutseline teenusepakkuja raamatupidamisega tegeleb, panustada väärtuslikku aega hoopis ettevõtte arendamisse.