+372 53 242 790
Menüü

Ettevõtte asutamine

Ettevõtte asutamiseks vajalikud tingimused on sarnased, olgu see siis tulundusühistu, osaühing või aktsiaselts. Kuid enne ettevõtte loomist tasub endale selgeks teha, millistest toimingutest äriühingu asutamine ning ka registreerimine koosneb.

Äriühingut tuleb alustada asutamislepinguga ehk asutamisotsusega, mille üheks osaks on põhikiri. Põhikiri on oluline, sest see määrab ära osanike edasised suhted ning õigused.

Ettevõtte asutamine internetis

Ettevõtet on võimalik asutada elektroonselt kui ka notariaalselt. Neist kahest on kiireim moodus kasutada registreerimiseks e-äriregistri ettevõtjaportaali. Äriühingu asutamisel internetis on asutajale olemas valmis põhikiri, mida tuleb kohandada vastavalt oma ettevõttele.

Ettevõte on võimalik asutada internetis juhul, kui:

  • osakapitali sissemakse on rahaline ning riigilõiv koos osakapitaliga tasutakse elektroonselt läbi e-äriregistri ettevõtjaportaalis (alates aastast 2011 on võimalik asutada osaühing ilma sissemakset tegemata);
  • kõik osapooled omavad ID-kaarti ning saavad anda digiallkirju.

Ettevõtte asutamise kulud

Kiirmenetlusega elektroonsel ettevõtte asutamisel on riigilõivu suuruseks 190 eurot. Riigilõivu saab hiljem kanda osaühingu asutamiskuludesse.

Ettevõtte asutamisel notariaalselt, lisanduvad täiendavad notari tasud. Antud suurusjärk oleneb asutajate arvust ning osakapitali suurusest. Üldiselt on need 1 kuni 2 asutaja puhul umbes 100€.

Üldjuhul on elektrooniline ettevõtte asutamise viis suhteliselt kiire, mugav ja ka odav. Kui soovid ettevõtte asutada ilma osakapitali sissemakset tegemata tasub kindlasti tähelepanu pöörata järgmistele punktidele:

  • asutajana tuleb asutamislepingusse märkida tähtaeg, millal sissemakse tehakse;
  • osanik on vastutav osakapitali suurusega;
  • maksimaalne osakapitali suurus saab olla 25 000 eurot;
  • kuni osakapitali sissemakse tasumiseni ei ole võimalik osanikele teha väljamakseid (nt dividendid);
  • asutades osaühingu sissemakset tegemata kantakse vastav märkus ettevõtte registrikaardile;
  • hiljem peale sissemakse tegemist on vajalik muuta ettevõtte põhikirja, teha muudatus kanne ettevõtteportaalis ning tasuda riigilõiv (18€).

Ettevõtte asutamine nõuab täpsust ja teadmisi, kuid on kindlasti jõukohane igaühele. Kellel endal ei ole piisavalt aega kõikidesse nüanssidesse süveneda, siis tasub konsulteerida professionaalsete teenusepakkujatega, kes muudavad ettevõtte asutamise Sinu jaoks lihtsamaks ning mugavamaks.

Järgmise sammuna peale ettevõtte asutamist on vajalik leida ettevõttele raamatupidaja. Kui tegemist on väikse või keskmise suurusega ettevõttega, siis on kindlasti mõistlik raamatupidamisteenus sisse osta.

Kui raamatupidaja valitud, tuleks koostöös läbi mõelda, kas on mõistlik võtta loodud ettevõte koheselt käibemaksukohuslaseks või oodata kuni piirmäär 16 000€ on saavutatud. 

Mida silmas pidada raamatupidamisteenuse pakkujate vahel valides, on kajastatud meie blogi postituses „Raamatupidamisteenuse eelised“.