+372 53 242 790
Menüü

Ettevõtte tegelike kasusaajate andmete avaldamine

Alates 1. septembrist 2018 jõustus Eesti ärimaastikul juriidilistele isikutele uus kohustus, mille kohaselt tuleb äriühingu juhatusel avaldada ettevõtte tegeliku kasusaaja andmed. Tegeliku kasusaaja andmete hoidmise ja kogumise kohustus tuleneb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest.

Seaduse kohaselt on eraõiguslikel juriidilistel isikutel kohustus hoida ja koguda asjakohaseid, täpseid ja ajakohastatud andmeid tegelike kasusaajate kohta, samuti teavet omandiõiguse või muude kontrolli teostamise viiside kohta.

Lähtuvalt antud seadusemuudatusest koostasime käesoleva juhendi, et Sul oleks kergem pidevalt uuenevas ärimaailmas orienteeruda.

TEGELIKE KASUSAAJATE ESITAMISE JUHEND

Tegelike kasusaajate andmete avaldamiseks tuleb esindusõiguslikul isikul siseneda ettevõtjaportaali, vajutada avalehel lingile “Tegelike kasusaajate määramine” ning määrata isik(ud) olemasolevast valikust või sisestada järgmised andmed: nimi, isikukood, riik, roll.

Pärast isikute lisamist kajastuvad andmed äriregistri teabesüsteemis.

NB! Tegelike kasusaajate määramisel on tähtajaks 31. oktoober 2018.

Kes on tegelik kasusaaja?

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus sätestab ära ka selle, kes on tegelik kasusaaja. Äriühingu puhul on tegelik kasusaaja füüsiline isik, kes lõplikult omab või kontrollib juriidilist isikut piisava arvu aktsiate, osade, hääleõiguste või omandiõiguse otsese või kaudse omamise kaudu, sealhulgas osalus esitajaaktsiate või –osade kujul, või muul viisil.

Äriregistri teabesüsteemi tuleb esitada andmed isikute kohta, kes kontrollivad juriidilist isikut otse või teiste ühingute kaudu rohkem kui 25% osas (vähemalt 25% pluss üks osa või aktsia). Kui ühelgi osanikul või aktsionäril puudub vastav kontrolli määr, tuleb tegeliku kasusaajana märkida juhtorgani liikmed.

Täpsemalt tegeliku kasusaaja määramise kohta vaata Rahandusministeeriumi juhendist Juhis tegeliku kasusaaja määratlemiseks.

Kes peavad tegelike kasusaajate infot esitama?

Tegelike kasusaajate andmed tuleb esitada täisühingutel, usaldusühingutel, osaühingutel, aktsiaseltsidel, sihtasutustel ja mittetulundusühingutel (v.a korteri- ja hooneühistud). Antud seaduse nõue ei kohaldu ka füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Esitatud andmete muutumise korral tuleb andmed äriregistri infosüsteemi kaudu 30 päeva jooksul uuendada (arvestades andmete muutumise teadasaamisest).

Kuidas andmeid edastada?

Logi sisse: https://ettevotjaportaal.rik.ee/

Kohe avalehel näed endaga seotud ettevõtteid ja muid ühinguid. Kui tegelikud kasusaajad on määramata, siis on vastav teavitusmärge ühinguga seotud rea paremas ääres (vaata allolevat pilti). Tegelike kasusaajate sisestamiseks vajuta kollasele tekstile.

Minuga seotud ettevõtjad

Seejärel avaneb allolev vaade. Ühinguga seotud isikute seas on näha ettevõttega seotud isikud. Kui pakutavad andmed on tõesed, siis vali paremalt „Lisa“. Antud näite puhul on näha ainult üks isik, kuid neid võib vastavalt osalusele olla ka rohkem. Samuti on võimalik lisada ise uusi isikuid kui tegelik olukord on teine kui registris nähtav. Sellisel juhul vali „Lisa uus isik“.

Tegelikud kasusaajad

Peale „Lisa“ vajutamist avaneb järgnev vaade. Kontrolli andmed ning vajadusel muuda. Esitatavad andmed on järgmised: isiku nimi; isikukood ja isikukoodi riik (isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik); andmed isiku kontrolli tegemise viisi kohta (otsene või kaudne). Kui oled veendunud, et andmed on õiged, vajuta uuesti „Lisa“ ning andmed salvestatakse.

Tegeliku kasusaaja lisamine

Kui andmed on salvestatud, siis on näha (vaata allolevat pilti), et ühinguga seotud isikute nimekirjas on andmed kadunud ning üle läinud tegelike kasusaajate nimekirja. See tähendab, et andmed on edukalt äriregistrile edastatud.

Tegelikud kasusaajad

Rahandusministeerium on omalt poolt koostanud juhendi Juhis tegeliku kasusaaja määratlemiseks, mida täiendatakse ja muudetakse vastavalt vajadusele ning praktikale.

Edukat andmete sisestamist!

 

Allikad:

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus

Ettevõtjaportaal