+372 53 242 790
Menüü

Firma loomise võimalused Eestis

Firma loomine on suur samm ja otsused, mis sellega kaasnevad peavad olema läbi mõeldud ning analüüsitud. Eestis on võimalik alustada väga erinevaid liike firmasid. Kõige levinumad neist on füüsilisest isikust ettevõtja, osaühing ning aktsiaselts.

Firma loomise võimalused

Ettevõtlusvorm sõltub eelkõige sellest, milline saab olema firma tegevusala ja sellega seotud vajadustest, riskidest, eesmärkidest ning loomulikult rahalisest ressursist.

Erinevad ettevõtlusvormid Eestis:

  • Osaühing – OÜ algkapitali nõue on 2500 eurot, kuid alates 2011. aastast saab OÜ-d alustada ka ilma osakapitali sissemakseta. Kohustuslikuks juhtimisorganiks on juhatus. OÜ osanik ei vastuta firma kohustuste eest oma isikliku varaga.

  • Füüsilisest isikust ettevõtja – FIE-l algkapitali nõue puudub, kuid ta vastutab firma kohustuste eest kogu oma varaga.

  • Aktsiaselts – kõige kõrgemaks juhtimisorganiks on aktsionäride üldkoosolek. Lisaks peavad AS-il olema nii nõukogu kui ka juhatus. Minimaalne algkapitali nõue on 25 000 eurot. Nii nagu ka OÜ-s ei vastuta aktsionär isiklikult firma kohustuste eest.

  • Tulundusühistu – antud ettevõtlusvormi puhul peab olema minimaalselt kaks asutajat. Osakapitali nõue on 2500 eurot. Kõrgeim organ on üldkoosolek, kus otsused tehakse hääletusel ning igal liikmel on üks hääl. Osanik ei vastuta isiklikult firma kohustuste eest, kui pole kokku lepitud teisiti.

  • Täisühing – peab olema vähemalt kaks asutajat. Algkapitali nõue puudub ja sissemaksete suurus määratakse ühingulepinguga. Firma osanikud vastutavad võrdselt kohustuste eest kogu oma varaga.

  • Usaldusühing – ühingu tingimused on põhimõtteliselt samad nagu täisühingul, vaid selle erinevusega, et usaldusühingus vastutab vähemalt üks täisomanik firma kohustuste eest kogu oma varaga.

Kokkuvõttes saab Eestis firmat luua väga erinevatel tingimustel, lähtuda tuleb eelkõige tegutsemise valdkonnast. Selleks, et teha firma loomisel kõige õigemad otsused tasub pöörduda asjatundjate poole.

Mida veel silmas pidada ettevõtte asutamise puhul, on kajastatud meie blogi postituses:

https://www.pallaspartnerid.ee/ettevtte-asutamine