+372 53 242 790
Menüü

Käibedeklaratsiooni muudatused seoses sõiduautode käibemaksuga!

Käibedeklaratsioonil on võrreldes praegusega tehtud järgmised muudatused, mis hakkavad kehtima detsembri käibedeklaratsiooni esitamisest:

  1. Lahtrid 1.1 ja 2.1, kus deklareeriti omatarbe maksustamist, kaovad ära ning edaspidi deklareeritakse omatarbe maksustamine ainult lahtrites 1 ja 2.
  2. Lisandub uus lahter 5.3, kus näidatakse maksustamisperioodi jooksul ettevõtluses (100%) kasutatavate sõiduautode arv ning selliste sõiduautode soetamiselt ja nende tarbeks kaupade soetamiselt ja teenuste saamiselt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks.
  3. Lisandub uus lahter 5.4, kus näidatakse maksustamisperioodi jooksul osaliselt ettevõtluses kasutatavate sõiduautode arv ning selliste sõiduautode soetamiselt ja selliste sõiduautode tarbeks kaupade soetamiselt ja teenuste saamiselt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks.

Kokkuvõttes on raamatupidajal vajalik edaspidi deklareerida sõiduautode arv ning eristada 100% ettevõtluses ja osaliselt ettevõtluses kasutatavate sõiduautode käibemaksu summad.

Raamatupidamisteenuse osutajal on oluline ettevõtte juhtidega suhelda ja kaardistada kõikide deklareerimist vajavate sõiduautode hulk.