+372 53 242 790
Menüü

Kodu ja töökoha vahelised sõidud

Väga sageli pöördutakse raamatupidaja poole küsimusega, millal loetakse kodu ja töökoha vahelisi sõite töösõitudeks ja millal erasõitudeks. Allpool toome välja lõigu seadusest, Maksu- ja Tolliameti seisukoha ning mõned näited.

Tulumaksuseaduse § 48 lg 5¹ ütleb: Erisoodustuseks ei loeta kulutusi töötajate transpordiks elukoha ja töökoha vahel, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga või kui puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust.

Maksu- ja Tolliameti seisukohalt võib ebamõistlik aja- või rahakulu olla tingitud järgmistest asjaoludest:

  • töötajal puudub võimalus ühistranspordiga töö ja kodu vahel sõita, sest tööpäev algab või lõpeb ajal, millal ühistransporti ei ole võimalik selleks kasutada (nii vahetustega töö korral, kui ka olukorras, kus tööpäev on pikenenud lähtuvalt tehtud ületunnitööst);
  • kui töökoht asub piirkonnas, millel puudub ligipääs ühistranspordiga, siinjuures pole vahet kummani ühistranspordiga ei pääse – kas koju või tööle;
  • ühiskondlik transport küll eksisteerib, kuid selle kasutamisega kaasneks ebamõistlik ajakulu (töötaja jõuab töökohta oluliselt enne tööpäeva algust või saab oluliselt hiljem koju või ümberistumisest tekib ebamõistlik ajakulu võrreldes kogu vahemaa läbimiseks kuluva ajaga – näiteks kahe bussi vaheline aeg on 30 minutit).
  • ühistranspordi kasutamisega kaasneb ebamõistlik aja- või rahakulu (töötaja jõuab töökohta oluliselt enne tööpäeva algust või saab oluliselt hiljem koju või sõit on ebamõistlikult kallis). See, et ühistransport on aeglasem kui auto, on elementaarne ja puhtalt see ei saaks olla argument autosõidu hüvitamiseks. Tuleb vaadata bussi tavapärast ajakulu töökohani ja seda ei saa võrrelda auto ajakuluga – s.t. et sel juhul on auto alati kiirem. Pigem tuleks vaadata bussi tavapärast ajakulgu ja hinnata kas see on siis ebamõistlikult ajakulukas või mitte.

Ülal toodud tulumaksuseaduse lõiget kohaldatakse töötaja elu- ja töökoha vahelistele sõitudele juhul, kui see on eelkõige vajalik tööandjale tema tegevuse toimimiseks. See tähendab, et töötajale elu- ja töökoha vaheliste sõitude hüvitamisel on ülekaalus tööandjapoolne huvi ning tööandja peab seda suutma vajadusel põhjendada.

Iga töötaja sõite tuleks eraldi hinnata tulenevalt inimese elukohast, töökohustustest, tööpäeva algusest, ühistranspordi kasutamise võimalustest jne. Kõiki neid asjaolusid kogumis hinnates saab tööandja otsustada, kas töötaja kodust tööle ja tagasi sõitude maksuvaba hüvitamine on põhjendatud või mitte. Täiendava arvestuse pidamine on vajalik ning selle alusel peavad selguma kõik olulised faktid, et rakendada maksusoodustust. Sõitude arvestusse lisatakse soovitatavalt ka sõidu toimumise kellaaeg, millega on võimalik tõendada, et sel kellaajal ei olnud võimalik ühistransporti kasutades tööle või töölt koju saada.

Järgnevalt ka kolm näidet ja lõpus Maksu- ja Tolliameti vastus:

Näide 1. Töötaja elukoht asub Laulasmaal. Lähima peatuseni on üle 1km. Esimene ühistransport väljub kell 6.04 ja kella 6.54ks jõuab see Haaberstile, kust töötaja peaks ca 30min ajakuluga linnasisese transpordiga edasi liikuma. Tööpäev algab kell 8.30 ja sellisel juhul jõuaks töötaja 1h varem kohale. Järgmine ühistransport väljub Laulasmaa peatusest 7.52 ning selle variandiga jõuab töötaja tööle u kell 9.15. Kas antud juhul võib lugeda tööauto kasutamist sõidul kodust tööle ja töölt koju töösõiduks (ei leidu ühistransporti, mis liiguks sobival kellaajal)?

Näide 2. Töötaja elukoht asub Vasalemmas. Lähim ühistranspordi peatus on 3km kaugusel kodust (rongipeatus). Esimene rong väljub kell 6.43 ja jõub Balti jaama kell 7.28. Sealt edasi peab töötaja liikuma kahe ühistranspordiga (kas tramm ja buss või troll ja buss) töökohta, milleks kulub 35-50 minutit. St igapäevane ajakulu oleks kõndimisele 30min, ühistranspordile ca 1h 30min, st kokku 2h. Autoga sõidab selle vahemaa ära u 45 minutiga. Kas antud juhul võib lugeda tööauto kasutamist sõidul kodust tööle ja töölt koju töösõiduks (ühistranspordi puhul tuleks arvestada igapäevaselt 2h ja 30 min pikema ajakuluga)?

Näide 3. Töötaja elukoht ja tööandja töökoht mõlemad jäävad Tallinna piiresse. Sõltuvalt töö iseloomust saab töötaja oma tööd teha ka kodus, kuid mõningatel juhtudel võib tekkida kiire asukoha vahetuse vajadus (tööle sõit, nt kui midagi juhtub programmide või serveriga, öösel ka valvesüsteemiga). Lisaks on mõnikord vajadus ka koheselt hommikul sõita töökohtumisele nii, et puudub vajadus esmalt tööle sõita, et sealt edasi kohtumisele minna. Kas neid tingimusi arvestades võib sõite kodust tööle ja töölt koju lugeda töösõitudeks?

Maksu- ja Tolliamet vastab:

“Esimese ja teise küsimuse osas võiks tööle- ja kojusõite lugeda ettevõtlusega seotud kuludeks. Kolmanda küsimuse osas saab lugeda ettevõtlusega seotud sõitudeks töötajate sõidud koju ja kodust tööle juhul, kui need sõidud on seotud ettevõtte töötaja valves olekuga ajavahemikul, kui ühistransport ei käi. Ühistranspordi kasutamise võimaluse korral on tööle ja kojusõidu osas tegemist erisoodustusega.”

Kolmanda näite osas ei ole Eesti Maksumaksjate Liidu seisukohalt oluline, et tööandja huvides kohtumisele sõites kindlasti töölt läbi käiakse, kui kohtumine leiab aset mujal ning on ebaotstarbekas või puudub vajadus töölt läbi sõita. Sellisel juhul soovitatakse sõidupäevikusse lisada sellekohane selgitus.

Äriühingu juhatuse otsus, et firma katab töötajate sõidukulud elu- ja töökoha vahel, ei ole piisavaks asjaoluks tulumaksuseaduse § 48 lg 5¹ sätestatud maksuvabastuse rakendamiseks. Kindluse mõttes on alati võimalus pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole kirjaliku järelpärimisega, milles tasuks välja tuua ühistranspordi sõidugraafikud versus aja- ja/või rahakulu sõiduautot kasutades.

Mida silmas pidada seoses sõiduauto maksustamisega seoses, on kajastatud meie blogi postituses:

https://www.pallaspartnerid.ee/siduauto-maksustamine-alates-1-detsembrist