+372 53 242 790
Menüü

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne on Eestis kohustuslik kõigile tegutsevatele ettevõtjatele. See koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning peab vastama seadusega fikseeritud vormile.

Tavapäraselt on majandusaasta pikkuseks 12 kuud ning algus 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini, kuid võimalik on ettevõtte asutamisel määrata põhikirjas ka sellest erinev majandusaasta. Majandusaasta aruanne tuleb esitada äriregistrile hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

Majandusaasta aruande koostamise maksumus

Keskmised- ja suuremad ettevõtted kasutavad üldjuhul raamatupidamises ning ka majandusaastaaruande koostamisel professionaalse raamatupidaja abi. Peab ju aastaaruanne olema esitatud korrektselt ning õigeaegselt.

Isegi kui väiksemad ettevõtted saavad oma igakuise raamatupidamisega ise hakkama, võib majandusaastaaruande koostamine siiski üle jõu käia. Sellisel juhul on võimalik teenusepakkujalt osta ka ainult majandusaasta aruande koostamine. Majandusaasta aruande hind oleneb suuresti ettevõtte enda suurusest ja mahust. Enne, kui langetada otsus sobiva teenusepakkuja kasuks, tuleks teha eeltööd ning uurida, mida pakutud hind täpsemalt sisaldab.

Majandusaasta aruande vormistamine

Majandusaasta aruanne koosneb 4 põhiaruandest ning lisadest. Struktuur on pandud paika raamatupidamise seaduses.

Aastaaruande põhiosadeks on:

  • Bilanss – kajastab organisatsiooni finantsseisundit majandusaasta lõpu kuupäevaga.
  • Kasumiaruanne – ehk kulude ja tulude aruanne, mis kajastab organisatsiooni aruandeperioodi majandustulemust.
  • Rahavoogude aruanne – kajastab organisatsiooni aruandeperioodi rahavoogusid.
  • Omakapitali muutuste aruanne – kajastatakse aruandeperioodil toimunud muutusi omakapitalis.
  • Lisad – näitavad, millisest raamatupidamistavast on lähtutud ning millised on olnud arvestuspõhimõtted. Lisade hulk sõltub ettevõtte eripärast.

Majandusaasta aruande parandamine

Kui juba esitatud majandusaasta aruandes ilmneb oluline viga või puudus, siis aruannet tagasi kutsuda ei saa. Võimalik on aga esitada kordusaruanne. Kordusaruande esitamiseks tuleb alustada uue aruande lisamisega ning seejärel valida õige majandusaasta periood. Seejärel kuvatakse eelmisel korral sisestatud andmed, mida saab muuta ja täiendada, omakorda uuesti allkirjastada ning registrile esitada.

Majandusaasta aruanne on suur töö ka väiksema mahuga ettevõttes ning igal juhul on kasulik konsulteerida professionaalidega ja kasutada aruande koostamisel nende abi. See tagab, et aruanne on vormistatud õigete nõuete järgi ning saab registrisse esitatud õigeaegselt.