+372 53 242 790
Menüü

Mida teha, kui esitatud aastaaruanne on vigane?

Detsembrikuuga lõppes paljude ettevõtete jaoks majandusaasta. Kuigi aastaaruande esitamiseks on aega 6 kuud pärast majandusaasta lõppu, tasub selle koostamisega võimalikult varakult alustada. Eelmise aasta maikuus vastasime enamlevinud küsimustele aastaaruande kohta. Aeg-ajalt tuleb tuleb töö käigus ka ette, et eelmisest aastaaruandest avastatakse viga ja kerkib küsimus, kas aastaaruanne vajab muutmist. Kirjutame, mida sel puhul teha ning anname soovitusi eksimuste ärahoidmiseks.

Mida teha, kui oled avastanud vea eelmisel aastal esitatud majandusaasta aruandes?

Ikka võib juhtuda, et pärast aastaaruande koostamist ja kinnitamist avastatakse seal vigu. Näiteks muutus mõne põhivara kasutamine või mõni nõue ebaoluliseks, kuid vastav info jõudis juhatuselt raamatupidamisele alles hiljem. Õnneks ei tähenda avastatud vead alati seda, et aastaaruanne tuleb ümber teha.

Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 1 „Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted” kohaselt tuleb korrigeerida tagasiulatuvalt olulisi eelmiste perioodide suhtes avastatud vigu, välja arvatud juhul, kui vea mõju eelmistel perioodidel ei ole võimalik usaldusväärselt määrata. Mida tähendab oluline viga? Oluline on selline aruandeinformatsioon, mille avaldamata jätmine või ebakorrektne avaldamine võib mõjutada aruannete kasutajate poolt aruannete põhjal tehtavaid majandusotsuseid. Olulisuse printsiibist saad detailsemalt lugeda eelnevalt nimetatud juhendi peatükkidest 41-46.

Eelmiste perioodide aruannetes avastatud olulisi vigu korrigeeritakse üldjuhul tagasiulatuvalt ehk nii nagu poleks antud viga kunagi tehtud. Kuna juba esitatud majandusaasta aruannet tagasi kutsuda ei saa, on vaja esitada kordusaruanne. Seejuures korrigeeritakse eelmise perioodi võrdlusandmeid vea mõju võrra. Samuti tuleb aastaaruande lisades avalikustada parandatud vea kirjeldus ja vea korrigeerimise mõju bilansi- ning kasumiaruande kirjetele. Kui tegemist on ettevõtte seisukohalt väheolulise veaga, võid selle mõju kajastada käesoleval aastal (kajastades seda aruandeaasta muu tulu või tuluna).

Kuidas vältida vigu aastaaruande koostamisel?

Korrektse aastaaruande eelduseks on korras raamatupidamine. Kuigi mitmed mikro- ja väikeettevõtjad proovivad firma raamatupidamist ise teha, on kõigi nõuete ja muudatustega ennast põhitöö kõrvalt üpris keeruline kursis hoida ja nii on vead kerged tekkima. Seega ongi esimeseks soovituseks palgata usaldusväärne raamatupidaja või tellida teenus raamatupidamisbüroost (vaata ka „10 asja, mida raamatupidamisbüroo valimisel silmas pidada”) . Kui aga tekib kahtlus olemasoleva raamatupidaja töö korrektsuses, võid tellida audiitori või paluda raamatupidamise paberitele pilgu peale heita mõnel teisel asjatundjal, kelleks võib olla ka raamatupidamisbüroo.

Mida veel silmas pidada? Enne aastaaruande koostama hakkamist tasub inventeerida kõik aruandesse minevad saldod, ära teha kõik vajalikud aastalõpukanded ning selgitada välja, kes on need osapooled, kellega tehtud tehinguid aastaaruanne kajastama peaks. Samuti võiks aastaaruande koostamisse olla kaasatud juba protsessi algusest peale juhatus.

Soovid abi aastaaruande koostamisel või ülevaatamisel?

Kui tellid raamatupidamisteenust Pallas & Partnerid büroost, ei ole sul aastaaruande pärast muretseda vaja, sest see sisaldub igakuises kuutasus. Aitame meeleldi ka kõiki teisi, kes meilt igakuist teenust ei telli. Võta ühendust või vaata lisaks: Aastaaruanne.