+372 53 242 790
Menüü

Muudatus hüvitise maksmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest

Isikliku sõiduauto kasutamine

2014. aasta 1. septembril jõustub Tulumaksuseaduse muudatus, mille kohaselt isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise maksuvaba piirmäär tõuseb 335€-ni kuus. Ühtlasi kaob võimalus maksuvabalt sõidupäevikut pidamata maksta isikliku auto kasutamise eest hüvitist 64€ kuus.

Lisan väljavõtte Tulumaksuseaduse muutmise seadusest:

§ 1. Tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 2 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär on sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta.”.

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. septembril.

Vaata ka lisakas: Auto maksustamine alates 1. detsembrist!