+372 53 242 790
Menüü

5 põhiteemat: OÜ raamatupidamine algajale

Osaühingu asutamine ning ettevõtja amet on väga atraktiivne temaatika, ja seda eeskätt just Y- ja Z-generatsioonide seas, sest see pakub palgatööga võrreldes rohkem vabadust ja sõltumatust. Ettevõtja amet on tuleviku amet. Kuid protsess võib (vähemalt algfaasis) tekitada alustavas ettevõtjas mitmeid olulisi küsimusi. Andsime sel teemal ühes oma varasemas blogis nõu, kuid vaieldamatult on üks peamiseid murekohti ka OÜ raamatupidamine.

Võimalik on võtta kogu raamatupidamine enda õlule, palgata selleks raamatupidaja või teenus üldse sisse osta. Igal juhul on mõistlik ennast esmalt põhimõistetega kurssi viia. Räägimegi seekordses blogipostituses olulisematest raamatupidamise terminitest, kuupäevadest ja tegevustest.

Raamatupidamine algajale ehk valdkonna 5 põhiteemat:

1) Tekke- ja kassapõhine raamatupidamine

Tekkepõhises raamatupidamisarvestuses kajastatakse majandustehinguid vastavalt nende toimumisele. Siinkohal ei ole oluline see, kas raha on laekunud või välja makstud. Ettevõtte raamatupidamises tuginetakse reeglina just tekkepõhisele arvestussüsteemile.

Kassapõhises raamatupidamises on majandustehingud seotud raha laekumise ja väljamaksmisega ning seda kasutatakse peamiselt üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel. See on teatud juhtudel kasutusel ka maksuarvestuses.

2) Raamatupidamise algdokumendid

Raamatupidamise algdokument on tõend, mille sisu ja vorm peavad vajadusel olema võimelised tõendama kompetentsele ja sõltumatule osapoolele majandustehingu toimumise asjaolusid ja tõepärasust. Sellisteks dokumentideks on arved, ostutšekid, lepingud jms. Korrektne algdokument annab ülevaate tehingu sisust, osapooltest, toimumise ajast ja arvnäitajatest.

  1. aastal vähendati küll algdokumendile märgitud teabe nõudeid, kuid need jäid siiski samaks käibemaksu arvestuse aluseks olevatele dokumentidele. Viimasele peab olema märgitud:
  • dokumendi nimetus ja number;
  • koostamise kuupäev;
  • tehingu majanduslik sisu;
  • arvnäitajad (kogus, hind, summa);
  • tehingu osapoolte nimed ja aadressid (ostja ja müüja);
  • raamatupidamiskohuslast esindava isiku allkiri, mis kinnitab majandustehingu toimumist;
  • vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber;
  • käibemaksuseaduse lisanõuded, kui osaühing on käibemaksukohuslane.

NB! Pööra algdokumendi vorminõuetele kindlasti tähelepanu, sest Tulumaksuseaduse §51 kohaselt peab ettevõtja ettenähtud nõuetele mittevastava algdokumendiga kuludelt tasuma tulumaksu. Järgi ja kontrolli vorminõudeid nii müügiarveid koostades kui ka ostuarveid saades.

Kõik raamatupidamise algdokumendid tuleb alles hoida (paberil või elektrooniliselt) vähemalt 7 aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil need raamatupidamises kajastati. Kuna tšekkidel olev info võib aga aastatega tuhmuda, soovitame teha seda pigem digitaalselt. Ikka selleks et Sinu ettevõtte raamatupidamine alati korras oleks.

3) Majandustehingud ja nende registreerimine

Raamatupidamises kasutatakse igapäevaste tehingute kajastamiseks kontosid. Need jagunevad omakorda bilansikontodeks (varad, kohustised, omakapital) ja kasumiaruande kontodeks (tulud, kulud). Teadmiseks, et iga raamatupidamiskandega kaasneb alati vähemalt ühe konto vähenemine ja teise suurenemine.

4) Oma raha eest ettevõtte tarbeks tehtud kulutuste hüvitamine

Kui Sina või mõni teine osaühingu töötaja on teinud oma raha eest ettevõtte jaoks kulutusi, on nende hüvitamisel aluseks raamatupidamiskulude aruanne. Tegemist on koonddokumendiga, mille juurde on lisatud korrektsed vorminõuetele vastavad kuludokumendid. Kuluaruannet tuleks koostada igakuiselt, et maksuarvestus ning ettevõtte tulu- ja kuluarvestus oleks kajastatud korrektselt õiges perioodis.

5) Kõige olulisemad kuupäevad raamatupidamises

Iga kuu 10. kuupäev – tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) esitamine Maksu- ja Tolliametile.

Iga kuu 20. kuupäev – käibedeklaratsiooni (KMD) esitamine Maksu- ja Tolliametile, kui ettevõte on käibemaksukohuslane.

30. juuniaastaaruande esitamine Äriregistrile, kui majandusaasta lõpp ühtib kalendriaasta lõpuga.

OÜ raamatupidamine usaldusväärselt koostööpartnerilt

Kui Sinu firma tehingud on aegade jooksul järjepidevalt keerulisemaks ja summad suuremaks muutunud ning Sa soovid maksuarvestuses lisakindlust, siis pakume Sulle heameelega endapoolset abi. Vaata lähemalt.

Kui Sul tekkis küsimusi seoses raamatupidamise- või maksuarvestusega, siis võta meiega julgelt ühendust!