+372 53 242 790
Menüü

Puhkuste ajakava peab olema paigas 31. märtsiks

Vältimaks vaidlusi selle üle, kes, millal ja kui kaua puhkab, peab tööandja puhkuste aja­kava kokku panema ning töötajatele teatavaks tegema kõige hiljem 31. märtsil. Kui seda nõuet pole täidetud, võib tööandja end ühel hetkel leida olukorrast, kus töötaja teatab, et läheb kahe nädala pärast puhkusele, ning seaduslikku võimalust selle takistamiseks ei ole.

Mida peaks puhkuse ajakava koostamisel arvesse võtma?

Enne kui hakkate puhkusegraafikut kokku panema, peaksite selgeks tegema järgmised asjad:

  • Kui mitu puhkusepäeva on igal töötajal saada (liites kokku nii selleaastase põhi­puh­kuse päevad kui ka eelmisest aastast kasutamata jäänud päevad)? Arvestust peab ja juhatusele ülevaate annab iga töötaja saadaolevatest puhkusepäevadest raamatupidaja.
  • Töötajatelt, kellel on alla neljateist­aastaseid lapsi, tuleks uurida, kas nad soovivad kasutada ettenähtud lapsepuhkust (kolm kuni kuus tööpäeva), mille eest makstakse miinimumpalka, ja võimalust kümnepäevaseks tasustamata lapsepuhkuseks; viimane võimalus on ka neil, kes kasvatavad kuni kaheksateistaastast puudega last. Lapsepuhkuse märkimine puhkusegraafikusse ei ole küll kohustuslik (sinna peab kandma vaid põhipuhkuse ja kasutamata puhkuse ajad), ent mõlema poole jaoks on pilt selgem, kui on arvesse võetud kõiki asjaolusid.
  • Millistel töötajatel on õigus ise otsustada, millal nad puhata soovivad? Siia kuuluvad kuni seitsmeaastaste laste vanemad; seitsme- kuni kümneaastaste laste vanemad, kes soovivad puhata lapse koolivaheajal; alaealised, kes samal ajal käivad koolis ja soovivad puhata koolivaheajal; naised, kes on jäämas rasedus- ja sünnituspuhkusele ja soovivad puhata vahetult enne või pärast seda või vahetult pärast lapsehooldus­puhkuselt naasmist; mehed, kelle naine on rasedus- ja sünnituspuhkusel või kes tulevad tagasi lapsehoolduspuhkuselt.
  • Tööandja peaks küsima ja võimalusel arvesse võtma ka kõigi teiste töötajate puhkuse-eelistusi. Põhipuhkuse aja puhkuste ajakavas määrab küll tööandja, kuid arvestab selle juures töötajate mõistlikke soove ja ühitab need ettevõtte huvidega. Sealhulgas on tööandjal õigus kehtestada kollektiivpuhkus, lähtudes seadusest tulenevatest puhkuse andmise nõuetest.

Kas kogu puhkus korraga või osadena?

Osadena võib põhipuhkust anda siis, kui see sobib nii tööandjale kui töövõtjale. Seejuures ei tohi ühe osa pikkus olla lühem kui 14 kalendripäeva. Ülejäänud päevad võib anda kokkulepitud osadena, kuid tööandjal on õigus keelduda lühemast kui seitsmepäevasest põhipuhkusest.

Vaata ka „Kas tööandja võib ühepoolselt töötaja puhkust osadeks jagada?“.

Millal võib nõuda puhkuse katkestamist?

Tööandja võib nõuda, et töötaja puhkuse katkestaks ja tööle tuleks, kui tekib ettenägematu hädaolukord ning puhkuselt naasmine on vajalik kahju ärahoidmiseks. Sellised olukorrad on näiteks ootamatult töölt ära jäänud töötaja tõttu tekkiv seisak tootmises, mida saab ära hoida puhkusel oleva töötaja tööle tagasikutsumisega. Kui puhkuse katkestamine tähendab töötajale lisakulutusi (näiteks lennukipilet kojusõiduks, majutuse tühistamine jms), peab tööandja selle hüvitama.

Töötaja võib puhkuse katkestada ajutise töövõimetuse, rasedus- ja sünnituspuhkuse või streigis osalemise tõttu. Tööandja peab võimaldama tal puhkust jätkata pärast takistuse äralangemist või poolte kokkuleppel ka muul ajal.

Vaata ka „Kas tööandjal on õigus puhkust katkestada või edasi lükata?“.

Mis saab kasutamata puhkusest?

Ühel aastal kasutamata jäänud põhipuhkuse päevad liidetakse järgmise aasta puhkusele ja neid on võimalik kasutada aasta jooksul peale puhkusepäevade arvestuse aluseks oleva aasta lõppemist. Kasutamata põhipuhkuse aegumine peatub ajaks, kui töötaja on rasedus- ja sünnituspuhkusel, lapsendaja puhkusel, lapsehoolduspuhkusel, ajateenistuses või asendusteenistuses. Kokkuleppel tööandjaga võib kasutamata puhkusepäevade aegumistähtaega ka pikendada. Kui töötaja lahkub töölt, siis makstakse talle kasutamata puhkusepäevade eest hüvitiseks nende päevade keskmine töötasu.

Kui midagi jäi arusaamatuks, siis pöörduge julgesti Pallas & Partnerid OÜ poole.