+372 53 242 790
Menüü

Raamatupidamine usaldusväärselt koostööpartnerilt

Selleks, et ettevõtted saaksid kogu oma väärtusliku energia suunata põhitegevusele on mõistlik kasutada paberimajanduses raamatupidamisbüroode abi. Sealjuures on oluline valida usaldusväärne ning kompetentne koostööpartner.

Millised on raamatupidamise põhinõuded?

Raamatupidamine on lai mõiste, mille alla kuulub rida erinevaid tegevusi, kuid üldiseks eesmärgiks on pidada arvestust ning saada ülevaade organisatsiooni finantsseisust ja majandustulemustest. Lisaks on raamatupidamine oluline osa organisatsiooni igapäevasest tegevusest. Raamatupidamiskohustus on kõigil Eestis tegutsevatel äriühingutel ning ka välismaiste äriühingute filiaalidel. Tähtis on, et organisatsiooni raamatupidamine vastaks riigi poolt ette antud standarditele, mis omakorda annavad võimaluse tulemusi võrrelda ning neist kergemini aru saada.

Raamatupidamise peamised põhinõuded:

  • Raamatupidamine peab kajastama õiget, objektiivset ning teistega võrreldavat infot organisatsiooni majandustulemuste, finantsseisundi ja rahavoogude kohta.
  • Kõik majandustehingud on vajalik dokumenteerida, kirjendada raamatupidamisregistrites ning lisaks ka säilitada.
  • Organisatsioon peab koostama majandusaasta aruande, mille esitab äriregistrile.

Korrektselt vormistatud raamatupidamine annab aluse võtta vastu õiged finantsotsused, hoiab kokku nii raha kui ka aega arvestuste pidamisel ning aitab vältida väärinfost tekkida võivat kahju. Sõltuvalt ettevõtja oskustest ning samuti ka organisatsiooni suurusest on võimalik teha raamatupidamist ise, osta teenusena sisse või võtta tööle raamatupidaja. Kuna ettevõtte juhi põhieesmärgiks on tegeleda organisatsioonis klientide, juhtimise ja tootearendusega, siis tasub kasutada raamatupidamisbüroode abi. Hästi korraldatud raamatupidamine annab võimaluse näha, kas liigutakse eesmärkide suunas või kui kaugel seatud eesmärkidest ollakse. Raamatupidamine loob sobiva pinnase parimate lahenduste leidmiseks ning õigete otsuste langetamiseks.

Pallas ja Partnerid poolt pakutavad raamatupidamisteenused:

Pallas ja Partnerid on usaldusväärne ning professionaalne raamatupidamisteenuse pakkuja, kes aitab juhtidel keskenduda oma põhitegevusele.

Maksunõustamine – Kuna maksude alla kuulub ligikaudu kolmandik organisatsiooni tuludest, on ettevõtjate sooviks maksta makse nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vaja. Professionaalne maksunõustamine aitab optimeerida maksukulusid ning neid juhtida.

E-raamatupidamine – Suure infohulga töötlemine vajab professionaalset majandustarkvara abi, mis võimaldab sisestada ning töödelda infot automaatselt ning kiiresti. Sobib nii suurematele kui väiksematele ettevõtetele, kelle jaoks on oluline vahetu ligipääs raamatupidamisandmetele.

Äriühingute asutamine – Ettevõtte tegevuse alustamine vajab lisaks ideele ka pikemat eeltööd – analüüsi, planeerimist ning asutamisega seotud paberimajanduse kordaseadmist. Tugev vundament loob aluse edukale ettevõttele.

SAF programm – Automatiseeritud protsesside abil on võimalik jälgida laoseisu, juhtida organisatsiooni aruandlust ning töötajate ülesandeid ja saada üldine ülevaade organisatsiooni finantsseisust.

Aastaaruanne – Aastaaruanne on igale organisatsioonile kohustuslik ning samal ajal ka vastutusrikas ülesanne. Selle kokkupanemist ei tasu viimastele päevadele jätta, sest äriregistril on õigus määrata hilinejatele vähemalt 200 euro suurune trahv.

Raamatupidamine on eduka organisatsiooni aluseks ning asjatundlik ja professionaalne nõu aitab omakorda võtta vastu parimaid otsuseid ja analüüsida organisatsiooni üldist majanduslikku olukorda.