+372 53 242 790
Menüü

Rahavoogude aruanne näitab ettevõtte väärtust

Iga ettevõtja jaoks on oluline küsimus: “Kuidas oma firma väärtust ja maksevõimet näidata?” Üks oluline ettevõtte väärtuse hindamise alusaruanne on rahavoogude aruanne. Lihtsustatult öeldes sisaldab rahavoogude aruanne infot selle kohta, kust ettevõtte raha tuleb ja kuhu läheb. Aruanne näitab ettevõtte tervist ehk seda, kuidas firma oma rahadega majandab, oma kohustusi pankade ees täidab ning konkurentsitihedas majanduskeskkonnas hakkama saab.

Rahavoogude aruanne on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi rahavoogusid (raha ja raha lähendite laekumisi ning väljamakseid).

Finantsjuhtimise seisukohast on tegemist ühe kõige olulisema finantsaruandega, mis pakub huvi nii ettevõtte omanikele, investoritele, kui ka võlausaldajatele. Rahavoogude aruanne on ka kasulik tööriist juhtidele, kes soovivad näha miks firmal arvete maksmiseks raha ei jätku, kuigi kasum on arvestatav.

Milleks rahavoogude aruanne hea on?

Eelnevat kokku võttes saab öelda, et rahavoogude aruanne näitab ettevõtte tervist ja väärtust, mis on omakorda hea alus majanduslike otsuste langetamiseks. Läbi saavutatud edukuse kasvatab firma oma mainet ning tõestab klientide, partnerite, omanikele, üldsuse jt osapoolte ees oma usaldusväärsust.

Tänu usaldusele on võimalik firma teenuseid ja kaupu müüa suurematele turgudele ja parema hinnaga ning kaasata üha likviidsemaid finantseerijaid. Rahavoogude aruanne võimaldab prognoosida ka tulevikku ning vastavalt sellele ärilisi otsuseid teha.

Suurema investeeringu finantseerimiseks küsivad krediidiasutused reeglina ettevõtte rahavoogude prognoosi järgmisteks aastateks. Enne suurema investeeringu planeerimist võiksid ettevõtjad rahavoogude aruande koostada juba ennetavalt, et analüüsida, kas rahaliselt on üleüldse võimalik täiendavaid investeeringuid teha. Ise rahade liikumisele pilku peale heites on võimalik saada adekvaatne pilt sellest, kas üleüldse on mõtet pangale esitatavatesse aruannetesse oma aega investeerida. Aeg, mis mahukate panga poolt nõutavate aruannete koostamisele ning info kogumisele kulub, võib olla märkimisväärne. Seda tööd pole vaja teha, kui aruandest saadav pilt viitab sellele, et panga vastus võib olla eitav.

Millistest osadest koosneb rahavoogude aruanne?

Kui Sinu ettevõtte majandusaasta kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini, tuleb Sul esitada oma firma majandusaasta aruanne iga aasta 30. juuniks. Rahavoogude aruanne on majandusaasta aruande üks väga oluline osa, mis on kohustuslik keskmise suurusega ning suuremale ettevõtjale. Rahavoogude aruanne koosneb suures plaanis kolmest alamosast:

  • Äri- ehk põhitegevus. Näitab rahavoogusid ettevõtte põhitegevusest, mis ei ole investeerimis- või finantseerimistegevus. Enamasti on tegemist kaudse meetodiga (seda osa võib koostada ka otsesel meetodil).
  • Investeerimistegevus. Siia alla kuuluvad näiteks nii põhivara kui teiste ettevõtete osaluse ostmine ja müümine, välja antud laenud ja nende tagasimaksed, saadud intressid ja dividendid. Tegemist on otsese raha liikumisega.
  • Finantseerimistegevus. Kajastatakse näiteks saadud laene ja nende tagasimakseid, tegevusi, mis toovad muutusi omakapitalis, väljamakstud dividende. Nagu investeerimistegevuse rahavoogude puhul, on ka siin tegemist otsese raha liikumisega.

Tekkis huvi rahavoogude vastu ning sooviksid teemaga lähemalt tutvust teha? Võta meiega ühendust!