+372 53 242 790
Menüü

Seadusemuudatused 2017 ja 2018: erisoodustusmaks, tulumaks, sõiduautode maksustamine jne

Jaanipäev on möödas ja ikka on kombeks öelda, et jõulud polegi enam mägede taga, mis omakorda tähendab, et aasta 2018 ei ole enam kaugel.

Nii käesolev kui ka saabuv aasta toob endaga kaasa märkimisväärseid muudatusi järgmistes valdkondades:

 • Töötajate majutuse ja transpordikulude vabastamine erisoodustusmaksust (teatud tingimustel);
 • Ettevõtte sõiduautode erakasutuse maksustamine;
 • Regulaarselt jaotatava kasumi tulumaksumäära vähendamine;
 • Teekasutustasu veoautodele;
 • Panditulumaksu asendamine maksumuudatustega, mis tõkestavad ettevõttest kasumi varjatud väljaviimist;
 • Osalusoptsioonid muutuvad maksuvabaks (teatud tingimustel);
 • Magusamaks;
 • Ettevõtluskonto.

Antud blogis anname lühikese ning informatiivse ülevaate ülalmainitud teemadest.

Maksumuudatused, mis jõustusid 1. juulist 2017:

Töötajate majutuse ja transpordikulude vabastamine erisoodustusmaksust

Oluline muudatus on erisoodustusmaksu vabastus majutusele ja transpordile. Vabastus kehtib ainult juhul, kui kogu majutuse perioodil on täidetud järgmised tingimused:

 • töötaja elukoht ei ole töökohast vähem kui 50 kilomeetri kaugusel;
 • töötaja omandis pole töökohale lähemal asuvat kinnisvara, mis on kasutatav eluasemena;
 • majutuse kulud ühes kuus ei ole suuremad kui 200 eurot Tallinnas ja Tartus ning 100 eurot mujal Eestis. Tegemist on piirmääradega, mis kehtivad ühe töötaja kohta.

Transpordi osas ei pea enam iga kord hindama ühistranspordi kättesaadavust, vaid kulud saab hüvitada maksuvabalt juhul, kui vahemaa eelmainitud asukohtade vahel on vähemalt 50 kilomeetrit. Töölepingu alusel töötavate töötajate jaoks võib tööandja korraldada transporti bussi või sõiduki näol, mis mahutab vähemalt kaheksa inimest.

Siinkohal tuletame meelde, et juba varasemalt on vastuvõetud seadusemuudatus, mis 2018. aasta 1. jaanuarist vabastab erisoodustusmaksust töötaja spordi- ja tervisekulud 400 euro ulatuses kalendriaastas.

Osalusoptsioonid muutuvad maksuvabaks

Juhul kui töötaja omandab äriühingu osa enne, kui selle andmisest on möödunud kolm aastat, ei pea tööandja enam ilmtingimata maksma realiseerimisest saadud tulult erisoodustusmaksu.

Erisoodustusmaksu ei pea tasuma optsiooni realiseerimisel äriühingu müügi, töötaja töövõimetuse või tema surma korral. Kui optsioonileping pole notariaalselt kinnitatud või allkirjastatud digitaalselt, siis on tööandja kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile lepingu koopia, mille põhjal saab jälgida optsiooni andmise kuupäeva.

Loe lisaks: Maksumuudatused 2017. aastal

Maksumuudatused, mis jõustuvad 1. jaanuarist 2018:

Erakasutuses olevate ettevõtte sõiduautode maksustamine

Tuleval aastal kaob sõidupäevikute pidamise kohustus, mis asendub sõidukite kilovatipõhise maksustamisega. Üle viie aasta vanuste sõiduautode arvestuslikuks määraks on 1,47 eurot ja uuemate puhul 1,96 eurot (andmeid sõiduki mootori võimsuse kohta võetakse liiklusregistrist). Võttes arvesse maksubaasi suuruses 1,96 eurot, on tulu- ja sotsiaalmaksukohustus kokku ca 1,3 eurot ühe kilovati kohta kuus. Näiteks, 2017.a soetatud Skoda Octavia, millel võimsust 77 kW, on maksubaasiks 150,92 eurot, millelt tuleb maksta tulu- ja sotsiaalmaksu 99,98 eurot.

Kui ettevõtte sõidukit ei ole lubatud kasutada erasõitudeks, tuleb asjakohane märge teha liiklusregistris, vastasel juhul peetakse sõiduautot segakasutuses olevaks.

Segakasutuses olevate kaubikute (N1-kategooria tarbesõidukid) osas nähakse ette võimalus kasutada vabatahtlikult sõiduautodega sama kilovatipõhist erisoodustuse maksubaasi arvestuse alust.

Loe lisaks: Kas sõiduautode maksumuudatus ikka on ettevõtjale kasulik?

Regulaarselt jaotatava kasumi tulumaksumäära vähendamine

Riigikogu võttis vastu tulumaksuseaduse muudatused, millega vähendatakse regulaarselt jaotatava kasumi tulumaksumäära 14 protsendini. Maksukoormus väheneb ainult siis, kui dividende makstakse juriidilisele isikule ning dividendide väljamakse ulatuses, mis on väiksem või võrdne kolme eelneva aasta keskmise maksustatud (20%) dividendiga.

2018 saab olema esimene arvesse võetav aasta ja ülalmainitud meetme tegelik mõju avaldub plaanitava rakendussätte kohaselt alates aastast 2019, eeldusel, et 2018. aasta dividende maksustati 20 protsendiga.

Kui dividend makstakse välja füüsilisele isikule, tuleb äriühingul täiendavalt kinni pidada veel 7 protsenti tulumaksu ehk jääb kehtima täna kehtiv kord.

Teekasutustasu veoautodele

Avalikult kasutatavatel Eesti teedel hakkab kehtima veoautodele kehtestatud teekasutustasu. Veoautode teekasutustasu tuleb maksma hakata alates selle aasta 20. detsembrist. Tasu kohaldatakse kõikidele veoautodele (ka neile, mis registreeritud väljaspool Eestit) ja nende haagistele, mille täismass on üle 3500 kilogrammi. Päevane määr jääb vahemikku 9–12 eurot ning aastane tasu on 500–1300 eurot. Maksta saab nii nädala, kuu kui ka kvartali kaupa.

Panditulumaksu asendamine maksumuudatustega, mis tõkestavad ettevõttest kasumi varjatud väljaviimist

Valitsus otsustas loobuda panditulumaksust vastu võtmisest ning asendas selle mitmete sätete ja täpsustustega seadustes. Maksu- ja Tolliamet võib osanikule, aktsionärile või liikmele antud laenu maksustada tulumaksuga, kui tekib kahtlus, et tegemist on kasumieraldisega. Seadusest tulenevalt peavad ettevõtjad alates 01.07.17 antud ja tagastatud laenud 2018. aastal deklareerima, s.h ka need laenud, mille olulised tingimused on muutunud (suurendatud laenu summat, pikendatud tagastamise kuupäeva jms). Ümberpööratud tõendamiskohustus kehtib:

 • emaettevõttele antud laenule,
 • emaettevõtja teisele tütarettevõtjale antud laenule.

Oluline on ära mainida, et kui laenu pikkuseks on enam kui 48 kuud, on ema- või tütarettevõte kohustatud maksuhalduri nõudmisel tõendama tagasimaksmise võimet ja kavatsust.

Magusamaks

Magustatud jookidele seati maks, mille määr sõltub magusainest ja suhkrusisaldusest. Kõne all on joogid, mille suhkrusisaldus on 5 grammi (või rohkem) 100 milliliitri joogi kohta või mis sisaldavad magusainet. Nende alla kuuluvad ka piimajoogid nagu keefir, joogijogurt ja taimepiim ning 100 protsendilised puu- ja köögivilja mahlad. Euroopa Komisjonilt on taotletud luba viimased maksuobjektid seadusest välja jätta. Kõrgema suhkrusisaldusega jookide maksustamisele on antud kaheaastane üleminekuaeg. Blogi kirjutamise ajal on antud maks veel Presidendi poolt välja kuulutamata.

Ettevõtluskonto

Vastu sai võetud ka ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus, mille kohaselt saavad füüsilised isikud luua omale ettevõtluskonto ja maksta laekunud summadelt 20-protsendilise ettevõtlustulu maksu (millega saab kaetud tulumaks, sotsiaalmaks ja kogumispensioni makse). Maksu tasumine toimub ettevõtluskonto vahendusel automaatselt. Ravikindlustuskaitse tekib ainult juhul, kui eelneva kuu sotsiaalmaks on tasutud vähemalt miinimumkohustuse summas. Antud maksumäär ei hõlma ka töötuskindlustuse makseid. Ettevõtluskonto suurimateks plussideks on raamatupidamiskohustuse puudumine (tulude ja kulude arvestus ei ole kohustuslik) ning maksudeklaratsiooni koostamine ja esitamine pole enam vajalik, sest kõik deklareerimised ja tasumised maksuametile toimuvad ettevõtluskonto kaudu.

Siinkohal soovime tähelepanu pöörata olulisele detailile: kui ettevõtlustulu ei ületa 25 000 eurot kalendriaastas, on maksumäär 20%, vastasel juhul aga on ületatav osa määraga 40%.

Kui soovid mõne muudatuse kohta saada rohkem infot, võta julgesti meiega ühendust.