+372 53 242 790
Menüü

Sõiduauto maksustamine alates 1. detsembrist!

Alates 1. detsembrist kehtib uus kord, millega piiratakse sõiduauto ning selle tarbeks kaupade ja teenustele ostmisel makstud käibemaksu mahaarvamist.

Enamus teksti on otse maksuhalduri poolt väljastatud juhendist, mis meie hinnangul on kohati veel toores ning muutusi võib tulla. Kindlasti hoiavad meie raamatupidajad antud teema arengutel silma peal ning informeerivad kliente uutest lähenemistest.

Kui ettevõtluseks ostetud sõiduautoga tehakse ka erasõite, siis on sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang 50% hoolimata sellest, millises mahus erasõite tehakse.

Millistele sõiduautodele piirang kehtib?

Sõiduauto on M1-katekooria (sh M1G) sõiduk, mille täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui kaheksa istekohta.

Millised on sõiduautoga seotud kulud?

Näiteks sõiduauto mootorikütus, varuosad, hooldus, remont. Maksuhalduri juhendis on mainitud ka parkimistasud ja kulutused sõiduauto transpordile (praamipilet), kuid isiklikult arvan, et see ei ole lõplik tõde ja selles osas tuleb lähtuda kulu sisust. Sõiduauto kulu ei ole reklaami paigutuse kulud, samuti haagise ost või rent.

Millal piirang ei kehti?

 1. Kui sõiduautot kasutatakse eranditult vaid ettevõtluse tarbeks.
 2. Kui sõiduauto ostetakse müügiks tingimusel, et et maksukohustuslane tegeleb sõiduautode müügiga ning ei võta neid muul otstarbel kasutusele.
 3. Kui sõiduauto ostetakse kasutuslepingu alusel kasutusse andmiseks tingimusel, et maksukohustuslane tegeleb sõiduautode kasutusse andmisega ning ei võta neid muul otstarbel kasutusele.
 4. Kui sõiduautot kasutatakse peamiselt taksoveoks tingimusel, et maksukohustuslasel on taksoveoluba ja sõidukikaart.
 5. Kui sõiduautot kasutatakse peamiselt õppesõiduks tingimusel, et maksukohustuslasel on mootorsõidukijuhi koolitamise luba või ta osutab mootorsõidukijuhi õpetajana teenust isikule, kellel on mootorsõidukijuhi koolitamise luba.

Kuidas MTA-le tõestada, et sõiduautot kasutatakse ainult ettevõtluseks?

Maksukohustuslane peab tagama, et sõiduautot kasutatakse vaid sellel otstarbel. Selleks kehtestab maksukohustuslane oma sisekorras sõiduauto kasutamise kohta reeglid. Üldjuhul peaks eranditult ettevõtluses kasutatav sõiduauto olema pargitud töövälisel ajal ettevõtte juures. Seega kõigepealt ettevõte otsustab, kuidas sõiduautot kasutatakse ning seejärel, kuidas sellist kasutamist kindlustatakse ning kuidas on sõiduauto kasutamist võimalik nii juhtkonnal kui ka maksuhalduril kontrollida.

Mis saab siis, kui annan sõiduauto kasutada töötajale, teenistujale või juhtimis- või kontrollorgani liikmele?

Ka neile tasu eest kasutada andmisel ei ole õigus sellise sõiduauto ja selle tarbeks kaupade ja teenuste ostmisel õigus käibemaksu täies ulatuses maha arvata, kuna see on sõiduauto eratarbeks kasutada andmine. Topeltmaksustamise vältimiseks ei loeta oma töötajale sõiduauto tasu eest kasutada andmist käibeks ning teenust ei maksustata käibemaksuga, va taksod ja õppesõiduautod.

Mis saab siis, kui sõiduauto kasutusotstarve vahepeal muutub?

Kui sõiduauto kasutusotstarve muutub 2 aasta jooksul, näiteks esimesel aastal kasutatakse autot ainult ettevõtluses, aga järgneval aastal tehakse ka erasõite, siis tuleb teha ümberarvestus. Sel juhul tuleb kasutusotstarbe muutumise kuul mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerida võttes aluseks 24-kuulise perioodi.

Näide 1. Sõiduauto osteti jaanuaris 2015 ning arvati sisendkäibemaks maha 100%-di ulatuses 4 000 eurot, kuna sõidukit kasutatakse vaid ettevõtluseks. Oktoobrist 2015 hakatakse sõidukit kasutama ka erasõitudeks. Jaanuar–september 2015 ehk 9 kuu kasutusosas on mahaarvamisõigus 1500 eurot ( 9/24 x 4000). Oktoobris kasutusotstarve muutus, seega järgneval perioodil saab sisendkäibemaksu maha arvata 50%-di ulatuses so 1250 eurot (15/24 x 2000 (so 50% 4000-st)).

Ümberarvestuse tulemus 1250 eurot (4000 – 1500 – 1250) tuleb deklareerida 2015. a oktoobrikuu käibedeklaratsiooni lahtris 10.

Lisaks toimub ka põhivara 5-aastane jälgimine.

Näide 2. Sõiduauto ostetakse detsembris 2014 hinnaga 20 000 eurot + käibemaks 4000 eurot. Soetamisel arvatakse maha 50% sisendkäibemaksust (2000 eurot). Auto müüakse veebruaris 2017. Korrigeerimise perioodi kolme esimese kalendriaasta eest (2014, 2015, 2016) on sõiduauto sisendkäibemaksu õigus maha arvata 50%, ehk 3 x 400=1200 eurot. 2017. a ja 2018. a eest on õigus sisendkäibemaksu maha arvata 100%, ehk 2 x 800=1600 eurot. Seega korrigeerimise tulemusena on kokku sisendkäibemaksu mahaarvatav osa 2800 eurot. Arvestades, et sõiduauto ostmisel arvati sisendkäibemaksu maha 2000 eurot, siis korrigeerimise tulemusena 2017. a veebruaris arvatakse lisaks maha 800 eurot (2800-2000), mis kajastatakse 2017. a veebruari deklaratsiooni lahtris 11.

Enne 1. detsembrit ostetud sõiduautode, mida kasutatakse nii ettevõtluses kui ka eratarbes, osas sisendkäibemaksu korrigeerimist tulenevalt sõiduauto eratarbes kasutusele ei tehta.

Põhimõtteliselt on ettevõttel, kelle omanduses sõiduauto ning 100%-st käibemaksu mahaarvamist ei saa kasutada, järgmised võimalused:

 1. Pidada sõiduauto kasutamise kohta sõidupäevikut ning arvata sisendkäibemaksust maha 50%. Erasõidutele tehakse omatarbe kohta arve 0,2 või 0,3€/km vastavalt erisoodutuse hinna määramise korrale (käibemaksuga ei maksustata). Kord ütleb, et sõiduauto vanusega üle 5 aasta ja silindrimahuga kuni 2000m3 (k.a.) on hinnaks 0,2€/km, muudel juhtudel 0,3€/km;
 2. Pidada sõiduauto kasutamise kohta sõidupäevikut ning arvata sisendkäibemaksust maha 50%. Erasõidud maksustatakse erisoodustega.
 3. Sõidupäevikut ei peeta, tasutakse erisoodustusmaksu täissummalt ning arvatakse 50% sisendkäibemaksust maha.

Näide punkti 1 kohta.

Peetakse sõidupäevikut, kust autoga tehakse:

 • Töösõite 300km
 • Erasõite 400km
 • Kokku 700km

Sisendkäibemaksu saab maha arvata 50%-di ulatuses, sõltumata asjaolust, et tööga seonduvaid sõite oli vähem kui 50%. Erasõidud tuleb hüvitada 400×0,20(0,30)€/km kohta e. 80€ tööandjale.

Näide punkti 2 kohta.

Peetakse sõidupäevikut, kus autoga tehakse:

 • Töösõite 600km
 • Erasõite 400km
 • Kokku 1 000km

Sisendkäibemaksu saab maha arvata 50%-di ulatuses, sõltumata asjaolust, et tööga seonduvaid sõite oli rohkem kui 50%. Erasõitudelt tasutakse erisoodustusmaksu 400×0,20(0,30)€/km kohta e. 2014.a. 54,68€ (82,03€) ja 2015.a. 53€ (79,50€).

Näide punkti 3 kohta.

Sõidupäevikut ei peeta, erisoodustust makstakse täissummalt (2014.a. = 174,99€; 2015.a. 169,6€). Hinnanguliselt on erakasutus 60% läbisõidust. Sisendkäibemaksu saab maha arvata 50%-di ulatuses.

Kui maksukohustuslasel on ka maksuvaba käive või tegevus, mida ei loeta ettevõtluseks, siis tuleb sisendkäibemaksu mahaarvamisel arvestada ka neid asjaolusid.

Lõpetuseks teiste riikide praktikat

Enamik Euroopa Liidu liikmesriikidest piirab sõiduautode ning nende tarbeks ostetud kaupadelt ja teenustelt sisendkäibemaksu mahaarvamist. Piiranguid ei ole kehtestanud Eesti, Tšehhi, Slovakkia, Saksamaa, Luksemburg ja Holland.

EL-i riikides ettevõte sõiduauto maksustamise kohta leiab täpsemat teavet koondtabelist.