+372 53 242 790
Menüü

Sõiduautode käibemaks

Ettevõtte sõiduautode maksustamist puudutavas käibemaksuseaduses on toimunud muutused, mille eesmärgiks on sõiduautosid vastavalt tegelikule kasutusele maksustada. Eeldatakse, et sõiduautot kasutatakse nii isiklikuks kui ka ettevõtluse tarbeks.

Millised on põhilised muutused?

Varasemalt oli lubatud ettevõtluses kasutatava auto rentimisel või ostmisel ja sõiduauto tarbeks ostetavatelt kaupadelt ning teenustelt tasutud käibemaks täies ulatuses sisendkäibemaksuna maha arvata. Samas sõiduauto kasutamist eratarbeks maksustati omatarbena. Sealjuures oli omatarbe maksustatavaks väärtuseks tulumaksuseadusega määratud erisoodustuse hind ilma käibemaksuta 213,3 eurot ning sellelt omakorda käibemaks 42,7 eurot. Tegelikke kulutusi, mida autode eratarbimise jaoks tehti, see aga üldjuhul ära ei katnud. Lisaks, kui maksukohustuslane pidas sõidupäevikut, siis oli riigile antud käibemaksu summa, mida omatarbena maksustati, veelgi väiksem.

Kuid alates 1.juulist 2014 võttis riigikogu vastu seaduse muudatuse, mis hakkab kehtima alates 1.detsembrist 2014. Ettevõtte sõiduautode maksustamist puudutavas muudetud käibemaksuseaduses on õigus sõiduauto ostmisel ja kasutuslepingu alusel kasutamisel (sh rentimisel, liisimisel) ning sõiduauto tarbeks kaupade ja teenuste ostmisel (sh mootorikütus, remont, hooldus jne) sisendkäibemaksu maha arvata 50%. Sõiduauto on käibemaksuseaduse tähenduses M1 kategooria sõiduk, mille täismass ei tohi ületa 3500 kilogrammi ning lisaks juhiistmele ei tohi olla rohkem kui kaheksa istekohta.

Käibemaksu mahaarvamise seaduse muudatuse eesmärgiks on maksustada sõiduautode kasutamist õiglasemalt ning ühtlasi sooviga suurendada riigieelarve laekumist.

Millal ei rakendata sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangut?

Sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangut ei rakendata, kui organisatsioon suudab tõendada, et autot  kasutatakse eranditult ainult ettevõtluse jaoks. Antud juhul peab organisatsioon tegema kõik selleks, et autot ei oleks võimalik kasutada eratarbeks.

Lisaks ei rakendata sisendkäibemaksu 50%-list mahaarvamise piirangut autole, mis on soetatud  rentimiseks või müügiks ning samuti ka õppesõiduautodele ning taksodele.

Erandid, mille korral mahaarvamist ei piirata:

  • autod, mida kasutatakse 100% vaid ettevõtluse tarbeks;
  • edasimüük ja rendile andmine (sh liising);
  • õppesõiduautod ning taksod.

Siiski kehtib erandite korral ka tõendamiskohustus ning sõidupäevik ei ole ainus ega peamine tõendus. Tõendeid hinnatakse kogumis ning need peavad olema eluliselt usutavad.

Omatarbe maksustamine

Eelnevalt ei piiratud ettevõtluses  kasutatava auto sisendkäibemaksu mahaarvamist ja eratarbimine oli maksustatud omatarbena. Alates 1. detsembrist üldjuhul ei maksustata auto omatarbeks kasutamist ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil. Selle asemel piiratakse sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust.

Auto kasutamine töötajal, teenistujal või juhtimisorgani liikmel

Antud piirang laieneb ka töötajatele. Isegi kui ettevõtluses kasutatav sõiduauto anda tasu eest maksukohustuslase töötajale, teenistujale või juhtimis- ning kontrollorgani liikmele, ei ole õigus auto ning selle tarbeks kaupade soetamisel ja teenuste saamisel arvestatud käibemaksu täies ulatuses maha arvata.

Kuid alati on kaks poolt ning mitmeid erinevaid arvamusi. Paljude raamatupidajate arvates on antud seaduse muudatus liialt ühepoolne. Probleem on tõesti õhus, kuid kokkuvõttes kannatavad ausad maksumaksjad. Siiski on aga igal ettevõtjal vajalik 1.detsembrist arvestada paratamatusega, et ettevõtlusega seotud auto soetamisel ning selle tarbeks tehtavatelt kulutustelt arvestatakse nüüdsest sisendkäibemaksuna maha 50%.